Informujemy, że zakupy biomasy do jednostek wytwórczych GK PGE realizowane są przez  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zadania związane z zakupami i koordynacją dostaw biomasy prowadzi Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych:

 

Adres: 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych
ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec

 

Uzupełniające zakupy biomasy do jednostek wytwórczych GK PGE, realizowane są m.in. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i  mogą być dokonywane w ramach tzw. Zakupów Spotowych lub  Zakupów „on-line”.

ZAKUPY SPOTOWE - zakupy realizowane na podstawie ogłoszeń emitowanych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na zgłaszane przez jednostki wytwórcze GK PGE zapotrzebowania biomasy. Ogłoszenia zawierają określoną ilości i asortyment biomasy oraz wymagania jakościowe i warunki dostaw dla wskazanych jednostek wytwórczych GK PGE. Przyjmowanie ofert na ogłoszenie odbywać się będzie tylko i wyłącznie w terminach podanych w ogłoszeniu, w których aktywne będą formularze ofertowe.

ZAKUPY „on-line” - zakupy realizowane na podstawie ofert składanych poprzez Formularz ofertowy umieszczony w zakładce "Zakupy on-line", dla poszczególnych form biomasy, spełniających wymagania jakościowe i warunki dostaw, dla poszczególnych jednostek wytwórczych GK PGE.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, a w szczególności zakładki Zakupy Spotowe, na której będą zamieszczane ogłoszenia. Zachęcamy do składania ofert handlowych !

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !