Poniżej znajduje się lista Formularzy ofertowych dotyczących prowadzonych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postępowań zakupowych w trybie Zakupów Spotowych na dostaw biomasy do jednostek wytwórczych GK PGE.

Formularze ofertowe: