W chwili obecnej nie prowadzimy postępowań przetargowych.

Zapraszamy do składania ofert na dostawy biomasy do jednostek wytwórczych GK PGE. poprzez aktywny formularz ofertowy Zakupy "on-line" lub do udziału w Zakupach Spotowych.